Social housing Terchovská

Vytvárame zónu, ktorá prináša novú mestskú kvalitu.  Chceme aby sa stala lokálnym centrom danej štvrte, ktorá je v súčasnosti nejasná a chýba jej urbanistická hierarchia.

Uložením pozdĺžneho objektu vzniká akustická bariéra a súčasne dotvárame Galvaniho ulicu. Ustupujúcimi nárožiami navádzame vstúpiť hlbšie a nadväzujeme na susednú líniu objektov. Nárožia dodávajú objektu charakter a dávajú súboru rozpoznateľný výraz. Líniovú hmotu na dvoch miestach v úrovni parteru prepichujeme. Vznikajú prechody. Skratky, cez ktoré možno uniknúť z hlučnej dopravnej tepny do novej zóny plnej zelene a pokoja. Vzniká zátišie.

Premysleným vložením hmôt ďalších dvoch objektov tento priestor rozdrobujeme. Vytvárame nové atmosféry útulnej mierky, ktoré možno ľahko artikulovať a udržiavať. Sú úzko spojené so živým parterom. Kaviarnička, malá posilňovňa, štúdio jogy, práčovňa a v neposlednom rade klubovňa. Pestrá paleta funkcií, ktoré dokonale komunikujú s okolím. Centrom sa stáva námestíčko - piazzeta. Malé nádvorie, centrum zóny. Miesto, kde sa susedia stretávajú pri káve, keď čakajú na pranie alebo na hodinu jogy. Majiteľ kaviarne má pod dohľadom práčovňu. Funkcie sa dopĺňajú. Pomáhajú si. Ráno práčovňu otvorí a večer ju zatvorí. Inak stačí iba hodiť mincu a čakanie na voňavé prádlo si skrátiť pri káve alebo využiť coworkingovú zónu, či odbehnúť za susedmi do klubovne. Tu sa zvyknú konať turnaje v ping-pongu či susedské porady.

Piazzetta všetko spája. Je malým námestím, nielen nášho zátišia, ale aj širšieho okolia. Nesnažíme sa byť priveľmi introvertní, práve naopak. Snahou je prilákať okolie, spájať. Väčší ucelený park možno po drobných úpravách nájsť priamo cez ulicu u susedov. Naša zóna ponúka útulné menšie priestory, mierku a jedinečnú atmosféru komunitného charakteru, ktorý sa ale neuzatvára. Vzniká nová kvalita, nový obytný súbor a zákutia, ktoré možno objavovať a ľahko rozvíjať.

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: 7 500 m2
Project ID: 079
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová
Visualisations: Pictown / www.pictown.co
 

sutaz-terchovska_vizualizacia_1-1
sutaz-terchovska_vizualizacia_2
sutaz-terchovska_vizualizacia_4
sutaz-terchovska_podorys_ustupene
sutaz-terchovska_podorys_typicke
sutaz-terchovska_podorys_1NP
sutaz-terchovska_podorys_1PP