Cultural center Žarnovická

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 3nd place
Typology: Cultural
Size: GFA 1 008 m2
Project ID: S023
Team: SUPERATELIER
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Ako reaktivovať kultúrne stredisko a transformovať ho na aktívne centrum širšieho okolia? Vieme našim návrhom naplniť potreby, nepotlačiť kvalitu pôvodnej architektúry, a pritom napomocť zlepšiť prostredie? Prostredie sídliska, plné pestrofarebne obalených panelových domov a miesto preťažené statickou dopravou, ktorá len podtrhuje objem farieb a vyčerpáva pohľad. Ide o presýtené miesto, no zároveň prázdne. Miesto, kde je človek - chodec na poslednom mieste a samotná poloha strediska situovaného na vyvýšenej úrovni, túto bariéru len podtrhuje.

Press

10.01.2022 - ARCHINFO.SK / Výsledky súťaže: Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Cultural center Žarnovická

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 3nd place
Typology: Cultural
Size: GFA 1 008 m2
Project ID: S023
Team: SUPERATELIER
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Ako reaktivovať kultúrne stredisko a transformovať ho na aktívne centrum širšieho okolia? Vieme našim návrhom naplniť potreby, nepotlačiť kvalitu pôvodnej architektúry, a pritom napomocť zlepšiť prostredie? Prostredie sídliska, plné pestrofarebne obalených panelových domov a miesto preťažené statickou dopravou, ktorá len podtrhuje objem farieb a vyčerpáva pohľad. Ide o presýtené miesto, no zároveň prázdne. Miesto, kde je človek - chodec na poslednom mieste a samotná poloha strediska situovaného na vyvýšenej úrovni, túto bariéru len podtrhuje.

Press

10.01.2022 - ARCHINFO.SK / Výsledky súťaže: Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Cultural center Žarnovická

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 3nd place
Typology: Cultural
Size: GFA 1 008 m2
Project ID: S023
Team: SUPERATELIER
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Ako reaktivovať kultúrne stredisko a transformovať ho na aktívne centrum širšieho okolia? Vieme našim návrhom naplniť potreby, nepotlačiť kvalitu pôvodnej architektúry, a pritom napomocť zlepšiť prostredie? Prostredie sídliska, plné pestrofarebne obalených panelových domov a miesto preťažené statickou dopravou, ktorá len podtrhuje objem farieb a vyčerpáva pohľad. Ide o presýtené miesto, no zároveň prázdne. Miesto, kde je človek - chodec na poslednom mieste a samotná poloha strediska situovaného na vyvýšenej úrovni, túto bariéru len podtrhuje.

Press

10.01.2022 - ARCHINFO.SK / Výsledky súťaže: Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Cultural center Žarnovická

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 3nd place
Typology: Cultural
Size: GFA 1 008 m2
Project ID: S023
Team: SUPERATELIER
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Ako reaktivovať kultúrne stredisko a transformovať ho na aktívne centrum širšieho okolia? Vieme našim návrhom naplniť potreby, nepotlačiť kvalitu pôvodnej architektúry, a pritom napomocť zlepšiť prostredie? Prostredie sídliska, plné pestrofarebne obalených panelových domov a miesto preťažené statickou dopravou, ktorá len podtrhuje objem farieb a vyčerpáva pohľad. Ide o presýtené miesto, no zároveň prázdne. Miesto, kde je človek - chodec na poslednom mieste a samotná poloha strediska situovaného na vyvýšenej úrovni, túto bariéru len podtrhuje.

Press

10.01.2022 - ARCHINFO.SK / Výsledky súťaže: Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Cultural center Žarnovická

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 3nd place
Typology: Cultural
Size: GFA 1 008 m2
Project ID: S023
Team: SUPERATELIER
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Ako reaktivovať kultúrne stredisko a transformovať ho na aktívne centrum širšieho okolia? Vieme našim návrhom naplniť potreby, nepotlačiť kvalitu pôvodnej architektúry, a pritom napomocť zlepšiť prostredie? Prostredie sídliska, plné pestrofarebne obalených panelových domov a miesto preťažené statickou dopravou, ktorá len podtrhuje objem farieb a vyčerpáva pohľad. Ide o presýtené miesto, no zároveň prázdne. Miesto, kde je človek - chodec na poslednom mieste a samotná poloha strediska situovaného na vyvýšenej úrovni, túto bariéru len podtrhuje.

Press

10.01.2022 - ARCHINFO.SK / Výsledky súťaže: Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača