Hlohovec

Location: Hlohovec, SK
Client: Municipality of Hlohovec
Year: 2021
Status: Proposal
Typology: Housing, urbanism
Size: GFA 13 162 m2
Project ID: 094
Team:  Branislav Husárik, Peter Janeček, Andrea Javorková, Matúš Hudec, Zuzana Jančeková, Ivana Kvietková, Patrik Bartas, Tomáš Bartko

Zóna Starý rínok sa nachádza v severnej časti centrálnej
mestskej zóny, ktoré je chráneným územím. Riešené územie
má rozlohu približne 13 250 m². Kedysi celistvá mestská
štruktúra bola v 80-tych rokoch narušená výstavbou Domu
kultúry. V jej prospech sa zbúrala časť historického jadra a
následne sa s asanáciou postupovalo až k ulici Starý rínok.
Zdanlivo centrálny mestský priestor aktuálne nemá aktívne
využitie a slúži hlavne ako záchytné a spádové parkovisko
pre centrálnu mestskú zónu. Namiesto jasne definovaných
priestorov je zóna Starého rínka len reflexiou neurčitosti a
jej ďalší osud je determinovaný hlavne vyriešením otázky
Domu kultúry.

Nová obytná štruktúra na nezastavanom území medzi
Domom kultúry a ulicou Starý rínok by mala vo veľkej
miere vychádzať z pôvodného historického kontextu
zóny. Rozdrobená štruktúra domov s nepravidelným
usporiadaním vytvára koncept skrytých dvorov a uličiek,
cez ktoré sa dá prechádzať. Práve takéto prepojenia sa tu
v minulosti nachádzali. Dôležitým aspektom návrhu však
ostáva dodržanie uličnej čiary ako charakteristického prvku
historickej zástavby, no zároveň aj uvoľnenie v severnej časti
územia pre účely zachovania historickej polohy malého
námestia.
Intenzifikácia zástavby v zóne Starý rínok je viac ako žiadaná.
Nový návrh by mal v sebe zahŕňať prevažne nájomné bývanie
komunitného charakteru v dvoj- a trojpodlažných objektoch
so zošikmenou strechou v tradičnom materiálovom a
farebnom prevedení. Na úrovni parteru by mala byť nová
obytná zóna podporená aktívnym parterom a množstvom
oddychových plôch a zákutí s rôznou úrovňou intimity.
Nová štruktúra by mala aktívne komunikovať s objektom
Domu kultúry cez spojovací líniový park. Okrem oddychovej
funkcie môže slúžiť aj na organizovanie sezónnych trhov a
jarmokov.Mixed-use zone, Janíkov Dvor

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 2nd place
Typology: Urbanism, Public space, Residental
Size: GFA 33 100 m2
Project ID: S027
Team: SUPERATELIER

Ako vytvoriť novú zónu pestrého funkčného mixu v kontexte veľkokapacitného parkovacieho domu?Ako nájsť optimálny vzťah funkcií v území atakovanom dopravou a nejasnou mierkou?

Odpoveď hľadáme vo vytvorení štruktúry. Zóny tvorenej rytmom striedania funkcií a plôch rôznych charakterov. Vzniká pestrá šachovnica ľudskej mierky koncipovaná pozdĺž centrálnej pešej osi. Definujeme tak urbanistický princíp, ktorý nie je len ostrovom, vie ďalej rásť pozdĺž petržalskej strany Panónskej cesty. Novonavrhovaná pešia os sa stáva chrbticou tejto vízie.

Najväčší objem predstavuje parkovací dom. Premyslene ho delíme a vytvárame parkovací dvojdom. Ten sa v novom urbanizme stáva  akustickou bariérou od frekventovanej Panónske cesty.  Parkovací dvojdom koncipujeme ako polyfunkčný objekt s pestrou paletou občianskej vybavenosti v parteri. Parkovanie sa tak odsúva do vyššej úrovne a objekt je možné zapojiť do mestského diania. Celý objem domu je odsunutý od budúceho prestupiska Janíkov dvor. V území tak vzniká pobytová plocha námestia, naviazaná na    dôležitý dynamický uzol verejnej dopravy. Rozdrobením a perforovaním najväčšieho objemu, definujeme základy budúcej poréznej štruktúry umožňujúcej atraktívny pohyb chodcov. Delenie nie je len gestom, väčší objekt slúži ako verejný parkovací dom a menší z dvojice, plní funkciu dlhodobého prenájmu státi a státi prislúchajúcich pre obyvateľov nájomného domu.

Nájomný dom situujeme do nárožnej polohy k námestiu a električkovej trati. Navrhujeme ho ako 16- poschodový bodový objekt. Výškovo tak reaguje na viacpodlažnú bodovú zástavbu bytových domov na Vígľašskej ulici s presahom na výškovú zástavbu Južného Mesta.

Objekt ďalej disponuje dvojposchodovou škôlkou v jeho parteri a občianskou vybavenosťou v nárožných polohách.

Vzniká výšková dominanta novej zóny. Moderný bytový dom s aktívnym parterom, vytvárajúci atraktívne nárožie a generujúci 102 bytových jednotiek a nadštandardnú komunitnú terasu na 15-tom poschodí. Navrhujeme tu malú záhradku na pestovanie plodín a komunitnú miestnosť so samostatným skladom exteriérového nábytku. Terasa orientovaná na juh bude dokonalým miestom na slnenie či večerné posedenia, víkendové obedy a oslavy.

Zariadenie opatrovateľskej služby nachádza svoje miesto v zátiší parkovacieho dvojdomu. Spolu so škôlkou tvoria koncentrovaný priestor zelene. V závetrí tak vzniká príjemný chránený priestor pre najmladších a najstarších. Dvor prislúchajúci seniorom ponúka rôzne možnosti trávenia voľného času. Oddych pri jazierku a grilovačke alebo aktívne pri pestovaní v záhradkách. Zóna patriaca deťom v sebe zahŕňa veľké detské ihrisko a množstvo zelených káps, vyvýšených plôch a poldrov.

Zariadenie opatrovateľskej služby svojou polohou aktivuje západnú stranú územia a jeho nárožie. Vyniká menši park. V tieni stromov vytvárame aktívnu zónu hier. Príjemne predpolie domu seniorov nabáda k posedeniu, šachovým partiam či petangu. Budúci obyvatelia sú takto vtiahnutí do diania. Stávaju sa jasnou súčasťou novej viacgeneračnej zóny. Nárožie domu seniorov otvárame smerom k parčiku a veľkému detskému ihrisku. Stáva sa ideálnym miestom pre malú komunitnú kaviareň, alebo malú pekáreň, kde by bolo možné ponúkať seniormi upečené alebo dopestované produkty. Zariadenie opatrovateľskej služby sa tak vie stať aktívnou súčasťou novovzniknutej štruktúry. Zámerne preto jeho polohu volíme tak aby bol svojou záhradou v kontakte so záhradou budúcej škôlky. Dve nezávislé zariadenia tak vedia kedykoľvek fungovať ako jeden zelený areál. Deti môžu napríklad pomáhať seniorom v ich záhradke, učiť sa od nich o rastlinách a jednotlivých plodinách, spoznávať stromy v ovocnom sade a podobne.

Nová zóna Janíkov dvor, nie je len jeden dvor. Nevzniká izolovaný ostrov, ale súbor objektov tvoriacich modernú štruktúru dvorov, námestí a záhrad s víziou presahu, rozvoja štruktúry ďalej za svoje hranice. Vzniká pestrý mix funkcií pozdĺž aktívnej pešej centrálnej osi -  - chrbtice celej vízie.

Press

xx.yy.2022 - ARCHINFO.SK / Janíkov Dvor – výsledky súťaže

Mixed-use zone, Janíkov Dvor

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 2nd place
Typology: Urbanism, Public space, Residental
Size: GFA 33 100 m2
Project ID: S027
Team: SUPERATELIER

Ako vytvoriť novú zónu pestrého funkčného mixu v kontexte veľkokapacitného parkovacieho domu?Ako nájsť optimálny vzťah funkcií v území atakovanom dopravou a nejasnou mierkou?

Odpoveď hľadáme vo vytvorení štruktúry. Zóny tvorenej rytmom striedania funkcií a plôch rôznych charakterov. Vzniká pestrá šachovnica ľudskej mierky koncipovaná pozdĺž centrálnej pešej osi. Definujeme tak urbanistický princíp, ktorý nie je len ostrovom, vie ďalej rásť pozdĺž petržalskej strany Panónskej cesty. Novonavrhovaná pešia os sa stáva chrbticou tejto vízie.

Najväčší objem predstavuje parkovací dom. Premyslene ho delíme a vytvárame parkovací dvojdom. Ten sa v novom urbanizme stáva  akustickou bariérou od frekventovanej Panónske cesty.  Parkovací dvojdom koncipujeme ako polyfunkčný objekt s pestrou paletou občianskej vybavenosti v parteri. Parkovanie sa tak odsúva do vyššej úrovne a objekt je možné zapojiť do mestského diania. Celý objem domu je odsunutý od budúceho prestupiska Janíkov dvor. V území tak vzniká pobytová plocha námestia, naviazaná na    dôležitý dynamický uzol verejnej dopravy. Rozdrobením a perforovaním najväčšieho objemu, definujeme základy budúcej poréznej štruktúry umožňujúcej atraktívny pohyb chodcov. Delenie nie je len gestom, väčší objekt slúži ako verejný parkovací dom a menší z dvojice, plní funkciu dlhodobého prenájmu státi a státi prislúchajúcich pre obyvateľov nájomného domu.

Nájomný dom situujeme do nárožnej polohy k námestiu a električkovej trati. Navrhujeme ho ako 16- poschodový bodový objekt. Výškovo tak reaguje na viacpodlažnú bodovú zástavbu bytových domov na Vígľašskej ulici s presahom na výškovú zástavbu Južného Mesta.

Objekt ďalej disponuje dvojposchodovou škôlkou v jeho parteri a občianskou vybavenosťou v nárožných polohách.

Vzniká výšková dominanta novej zóny. Moderný bytový dom s aktívnym parterom, vytvárajúci atraktívne nárožie a generujúci 102 bytových jednotiek a nadštandardnú komunitnú terasu na 15-tom poschodí. Navrhujeme tu malú záhradku na pestovanie plodín a komunitnú miestnosť so samostatným skladom exteriérového nábytku. Terasa orientovaná na juh bude dokonalým miestom na slnenie či večerné posedenia, víkendové obedy a oslavy.

Zariadenie opatrovateľskej služby nachádza svoje miesto v zátiší parkovacieho dvojdomu. Spolu so škôlkou tvoria koncentrovaný priestor zelene. V závetrí tak vzniká príjemný chránený priestor pre najmladších a najstarších. Dvor prislúchajúci seniorom ponúka rôzne možnosti trávenia voľného času. Oddych pri jazierku a grilovačke alebo aktívne pri pestovaní v záhradkách. Zóna patriaca deťom v sebe zahŕňa veľké detské ihrisko a množstvo zelených káps, vyvýšených plôch a poldrov.

Zariadenie opatrovateľskej služby svojou polohou aktivuje západnú stranú územia a jeho nárožie. Vyniká menši park. V tieni stromov vytvárame aktívnu zónu hier. Príjemne predpolie domu seniorov nabáda k posedeniu, šachovým partiam či petangu. Budúci obyvatelia sú takto vtiahnutí do diania. Stávaju sa jasnou súčasťou novej viacgeneračnej zóny. Nárožie domu seniorov otvárame smerom k parčiku a veľkému detskému ihrisku. Stáva sa ideálnym miestom pre malú komunitnú kaviareň, alebo malú pekáreň, kde by bolo možné ponúkať seniormi upečené alebo dopestované produkty. Zariadenie opatrovateľskej služby sa tak vie stať aktívnou súčasťou novovzniknutej štruktúry. Zámerne preto jeho polohu volíme tak aby bol svojou záhradou v kontakte so záhradou budúcej škôlky. Dve nezávislé zariadenia tak vedia kedykoľvek fungovať ako jeden zelený areál. Deti môžu napríklad pomáhať seniorom v ich záhradke, učiť sa od nich o rastlinách a jednotlivých plodinách, spoznávať stromy v ovocnom sade a podobne.

Nová zóna Janíkov dvor, nie je len jeden dvor. Nevzniká izolovaný ostrov, ale súbor objektov tvoriacich modernú štruktúru dvorov, námestí a záhrad s víziou presahu, rozvoja štruktúry ďalej za svoje hranice. Vzniká pestrý mix funkcií pozdĺž aktívnej pešej centrálnej osi -  - chrbtice celej vízie.

Press

xx.yy.2022 - ARCHINFO.SK / Janíkov Dvor – výsledky súťaže

Mixed-use zone, Janíkov Dvor

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 2nd place
Typology: Urbanism, Public space, Residental
Size: GFA 33 100 m2
Project ID: S027
Team: SUPERATELIER

Ako vytvoriť novú zónu pestrého funkčného mixu v kontexte veľkokapacitného parkovacieho domu?Ako nájsť optimálny vzťah funkcií v území atakovanom dopravou a nejasnou mierkou?

Odpoveď hľadáme vo vytvorení štruktúry. Zóny tvorenej rytmom striedania funkcií a plôch rôznych charakterov. Vzniká pestrá šachovnica ľudskej mierky koncipovaná pozdĺž centrálnej pešej osi. Definujeme tak urbanistický princíp, ktorý nie je len ostrovom, vie ďalej rásť pozdĺž petržalskej strany Panónskej cesty. Novonavrhovaná pešia os sa stáva chrbticou tejto vízie.

Najväčší objem predstavuje parkovací dom. Premyslene ho delíme a vytvárame parkovací dvojdom. Ten sa v novom urbanizme stáva  akustickou bariérou od frekventovanej Panónske cesty.  Parkovací dvojdom koncipujeme ako polyfunkčný objekt s pestrou paletou občianskej vybavenosti v parteri. Parkovanie sa tak odsúva do vyššej úrovne a objekt je možné zapojiť do mestského diania. Celý objem domu je odsunutý od budúceho prestupiska Janíkov dvor. V území tak vzniká pobytová plocha námestia, naviazaná na    dôležitý dynamický uzol verejnej dopravy. Rozdrobením a perforovaním najväčšieho objemu, definujeme základy budúcej poréznej štruktúry umožňujúcej atraktívny pohyb chodcov. Delenie nie je len gestom, väčší objekt slúži ako verejný parkovací dom a menší z dvojice, plní funkciu dlhodobého prenájmu státi a státi prislúchajúcich pre obyvateľov nájomného domu.

Nájomný dom situujeme do nárožnej polohy k námestiu a električkovej trati. Navrhujeme ho ako 16- poschodový bodový objekt. Výškovo tak reaguje na viacpodlažnú bodovú zástavbu bytových domov na Vígľašskej ulici s presahom na výškovú zástavbu Južného Mesta.

Objekt ďalej disponuje dvojposchodovou škôlkou v jeho parteri a občianskou vybavenosťou v nárožných polohách.

Vzniká výšková dominanta novej zóny. Moderný bytový dom s aktívnym parterom, vytvárajúci atraktívne nárožie a generujúci 102 bytových jednotiek a nadštandardnú komunitnú terasu na 15-tom poschodí. Navrhujeme tu malú záhradku na pestovanie plodín a komunitnú miestnosť so samostatným skladom exteriérového nábytku. Terasa orientovaná na juh bude dokonalým miestom na slnenie či večerné posedenia, víkendové obedy a oslavy.

Zariadenie opatrovateľskej služby nachádza svoje miesto v zátiší parkovacieho dvojdomu. Spolu so škôlkou tvoria koncentrovaný priestor zelene. V závetrí tak vzniká príjemný chránený priestor pre najmladších a najstarších. Dvor prislúchajúci seniorom ponúka rôzne možnosti trávenia voľného času. Oddych pri jazierku a grilovačke alebo aktívne pri pestovaní v záhradkách. Zóna patriaca deťom v sebe zahŕňa veľké detské ihrisko a množstvo zelených káps, vyvýšených plôch a poldrov.

Zariadenie opatrovateľskej služby svojou polohou aktivuje západnú stranú územia a jeho nárožie. Vyniká menši park. V tieni stromov vytvárame aktívnu zónu hier. Príjemne predpolie domu seniorov nabáda k posedeniu, šachovým partiam či petangu. Budúci obyvatelia sú takto vtiahnutí do diania. Stávaju sa jasnou súčasťou novej viacgeneračnej zóny. Nárožie domu seniorov otvárame smerom k parčiku a veľkému detskému ihrisku. Stáva sa ideálnym miestom pre malú komunitnú kaviareň, alebo malú pekáreň, kde by bolo možné ponúkať seniormi upečené alebo dopestované produkty. Zariadenie opatrovateľskej služby sa tak vie stať aktívnou súčasťou novovzniknutej štruktúry. Zámerne preto jeho polohu volíme tak aby bol svojou záhradou v kontakte so záhradou budúcej škôlky. Dve nezávislé zariadenia tak vedia kedykoľvek fungovať ako jeden zelený areál. Deti môžu napríklad pomáhať seniorom v ich záhradke, učiť sa od nich o rastlinách a jednotlivých plodinách, spoznávať stromy v ovocnom sade a podobne.

Nová zóna Janíkov dvor, nie je len jeden dvor. Nevzniká izolovaný ostrov, ale súbor objektov tvoriacich modernú štruktúru dvorov, námestí a záhrad s víziou presahu, rozvoja štruktúry ďalej za svoje hranice. Vzniká pestrý mix funkcií pozdĺž aktívnej pešej centrálnej osi -  - chrbtice celej vízie.

Press

xx.yy.2022 - ARCHINFO.SK / Janíkov Dvor – výsledky súťaže

Mixed-use zone, Janíkov Dvor

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2022
Status: Competition / 2nd place
Typology: Urbanism, Public space, Residental
Size: GFA 33 100 m2
Project ID: S027
Team: SUPERATELIER

Ako vytvoriť novú zónu pestrého funkčného mixu v kontexte veľkokapacitného parkovacieho domu?Ako nájsť optimálny vzťah funkcií v území atakovanom dopravou a nejasnou mierkou?

Odpoveď hľadáme vo vytvorení štruktúry. Zóny tvorenej rytmom striedania funkcií a plôch rôznych charakterov. Vzniká pestrá šachovnica ľudskej mierky koncipovaná pozdĺž centrálnej pešej osi. Definujeme tak urbanistický princíp, ktorý nie je len ostrovom, vie ďalej rásť pozdĺž petržalskej strany Panónskej cesty. Novonavrhovaná pešia os sa stáva chrbticou tejto vízie.

Najväčší objem predstavuje parkovací dom. Premyslene ho delíme a vytvárame parkovací dvojdom. Ten sa v novom urbanizme stáva  akustickou bariérou od frekventovanej Panónske cesty.  Parkovací dvojdom koncipujeme ako polyfunkčný objekt s pestrou paletou občianskej vybavenosti v parteri. Parkovanie sa tak odsúva do vyššej úrovne a objekt je možné zapojiť do mestského diania. Celý objem domu je odsunutý od budúceho prestupiska Janíkov dvor. V území tak vzniká pobytová plocha námestia, naviazaná na    dôležitý dynamický uzol verejnej dopravy. Rozdrobením a perforovaním najväčšieho objemu, definujeme základy budúcej poréznej štruktúry umožňujúcej atraktívny pohyb chodcov. Delenie nie je len gestom, väčší objekt slúži ako verejný parkovací dom a menší z dvojice, plní funkciu dlhodobého prenájmu státi a státi prislúchajúcich pre obyvateľov nájomného domu.

Nájomný dom situujeme do nárožnej polohy k námestiu a električkovej trati. Navrhujeme ho ako 16- poschodový bodový objekt. Výškovo tak reaguje na viacpodlažnú bodovú zástavbu bytových domov na Vígľašskej ulici s presahom na výškovú zástavbu Južného Mesta.

Objekt ďalej disponuje dvojposchodovou škôlkou v jeho parteri a občianskou vybavenosťou v nárožných polohách.

Vzniká výšková dominanta novej zóny. Moderný bytový dom s aktívnym parterom, vytvárajúci atraktívne nárožie a generujúci 102 bytových jednotiek a nadštandardnú komunitnú terasu na 15-tom poschodí. Navrhujeme tu malú záhradku na pestovanie plodín a komunitnú miestnosť so samostatným skladom exteriérového nábytku. Terasa orientovaná na juh bude dokonalým miestom na slnenie či večerné posedenia, víkendové obedy a oslavy.

Zariadenie opatrovateľskej služby nachádza svoje miesto v zátiší parkovacieho dvojdomu. Spolu so škôlkou tvoria koncentrovaný priestor zelene. V závetrí tak vzniká príjemný chránený priestor pre najmladších a najstarších. Dvor prislúchajúci seniorom ponúka rôzne možnosti trávenia voľného času. Oddych pri jazierku a grilovačke alebo aktívne pri pestovaní v záhradkách. Zóna patriaca deťom v sebe zahŕňa veľké detské ihrisko a množstvo zelených káps, vyvýšených plôch a poldrov.

Zariadenie opatrovateľskej služby svojou polohou aktivuje západnú stranú územia a jeho nárožie. Vyniká menši park. V tieni stromov vytvárame aktívnu zónu hier. Príjemne predpolie domu seniorov nabáda k posedeniu, šachovým partiam či petangu. Budúci obyvatelia sú takto vtiahnutí do diania. Stávaju sa jasnou súčasťou novej viacgeneračnej zóny. Nárožie domu seniorov otvárame smerom k parčiku a veľkému detskému ihrisku. Stáva sa ideálnym miestom pre malú komunitnú kaviareň, alebo malú pekáreň, kde by bolo možné ponúkať seniormi upečené alebo dopestované produkty. Zariadenie opatrovateľskej služby sa tak vie stať aktívnou súčasťou novovzniknutej štruktúry. Zámerne preto jeho polohu volíme tak aby bol svojou záhradou v kontakte so záhradou budúcej škôlky. Dve nezávislé zariadenia tak vedia kedykoľvek fungovať ako jeden zelený areál. Deti môžu napríklad pomáhať seniorom v ich záhradke, učiť sa od nich o rastlinách a jednotlivých plodinách, spoznávať stromy v ovocnom sade a podobne.

Nová zóna Janíkov dvor, nie je len jeden dvor. Nevzniká izolovaný ostrov, ale súbor objektov tvoriacich modernú štruktúru dvorov, námestí a záhrad s víziou presahu, rozvoja štruktúry ďalej za svoje hranice. Vzniká pestrý mix funkcií pozdĺž aktívnej pešej centrálnej osi -  - chrbtice celej vízie.

Press

xx.yy.2022 - ARCHINFO.SK / Janíkov Dvor – výsledky súťaže