Housing complex Parková

Ako vytvoriť útulný nájomný dom pre seniorov? Ako potlačiť anonymitu, navrhnúť správnu mierku a podporiť sociálne interakcie? Chceme aby vznikol jasne čitateľný komunitný charakter. Dom, s ktorým sa budú jeho budúci obyvatelia vedieť ľahko zžiť a dotvárať ho.

Navrhujeme premyslenú, rozdrobenú štruktúru. Súbor objektov, ktorý uhýba jestvujúcej zeleni a splýva so svojim okolím. Objekt odťahujeme od ulice, tak aby bol urbanisticky súčasťou areálu kaštieľa, jeho okolitej štruktúry a orientácie. Premysleným usporiadaním hmôt formujeme centrálny priestor – nádvorie. Priestor, ktorý je srdcom celého organizmu. Miesto plné aktivít a možností. Je vstupným nádvorím, útulným priestorom plným zelene, plochou pre pestré spoločenské a športové aktivity. Je to celoročná spoločenská sála, centrum dramaturgie budúceho domu. Formuje komunitu, spája obyvateľov a prepája jednotlivé časti. Nevytvárame jeden dom, ale súbor domčekov. Vytvárame tak mikromierky, drobné záhyby a mnoho prekvapivých momentov a zákutí. Chodbu krájame, stáva sa členitým priestorom, krátkymi sekvenciami zakončenými presklenými zátišiami. Miestami na posedenie, hranie šachu, popíjanie rannej kávy so susedom. Chodba sa stáva aktívnou súčasťou spoločenského diania, predĺžením izieb. Stáva sa ich gánkom, predpolím so silným vizuálnym prepojením na ústredné nádvorie. Nie je len tranzitom, naopak spomaľuje, zastavuje svojich obyvateľov a nabáda na posedenie.

Mierka a charakter objektov sa odráža aj v materiálovom a konštrukčnom systéme. Ten tvorí drevená stĺpiková konštrukcia a sendvičový systém stien. Z interiérovej strany ponechávame priznaný drevený obklad stien v podobe smrekových biodosiek. Strop je drevený trámový. Fasádu uzatvárame hlinenou prírodnou omietkou, ktorá zabezpečí spolu s drevenou nosnou konštrukciou optimálne energetické a ekologické parametre budúcej stavby.

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 1st place
Typology: Residental
Size: GFA 1 731 m2
Project ID: 092
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Patrik Bartas
Visualisations: VIZE / www.vize.com
 

02
03
01
1NP
2NP
rez_02-1
rez_01-1
axonometria-1
skvira
nadvorie