Extension of elementary school in Lozorno

Location: Lozorno, SK
Client: Municipality of Lozorno
Year: 2020
Status: Competition / 1st place, Ongoing
Typology: Education
Size: 2 850 m2
Project ID: 080
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Katarína Siváková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

Snažíme sa nájsť jednoduchý no silný jazyk. Hmoty komponujeme pokojne a stávajúce pavilóny dopĺňame adíciou do jasných foriem. Prioritou sú ich vzájomné väzby a vznik koncetrovaných exteriérových priestorov. Preberáme komponovanie a radenie okien. Nové otvory ale vypĺňame oknami s novým delením. Nenásilne je tak možné odčítať rozdiel medzi novým a pôvodným, no na prvý pohľad je všetko pokojné a ucelené. Fasády zjednocujeme stiahnutím materiality strešných plášťov do povrchu obvodových fasád. Vlnitý plech poskytuje trvácnosť a udržateľnosť a svojim tvarom zároveň mäkkosť. Výraz objektov je tak zafixovaný pre ďaľšie generácie a nenastane degradácia nevhodným prekrytím. Obalením do jedného povrchu vynikne ich jasnosť a sila hmoty a proporcie.

Press

01.04.2020 - ARCHINFO.SK / Výsledky súťaže na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy v Lozorne

Housing complex Jesenského

Location: Košice, SK
Client: Municipality of Košice
Year: 2021
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: GFA 1 036 m2
Project ID: S019
Team: Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Elena Šoltés, Andrea Javorková
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Prieluka na Jesenského ulici v našom návrhu nepredstavuje len priestor pre vyplnenie medzery objektom. Zámerne sa nesnažíme hľadať formu, ktorá ulicu a jej čiaru v maximálnej miere uzavrie. Koncept hľadáme v širšom kontexte. Svojou polohou sa toto miesto stane jasnou súčasťou významnej urbanistickej trajektórie. Mlynský náhon a výsledky súťaže na jeho revitalizáciu ukázali potenciál a možnú budúcnosť. Jesenského ulica je prirodzeným pokračovaním plánovanej promenády a ústi priamo do Mestského parku v podobe jeho centrálnej, pešej osi.

Press

24.03.2021 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Jesenského - výsledky súťaže

Housing complex Jesenského

Location: Košice, SK
Client: Municipality of Košice
Year: 2021
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: GFA 1 036 m2
Project ID: S019
Team: Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Elena Šoltés, Andrea Javorková
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Prieluka na Jesenského ulici v našom návrhu nepredstavuje len priestor pre vyplnenie medzery objektom. Zámerne sa nesnažíme hľadať formu, ktorá ulicu a jej čiaru v maximálnej miere uzavrie. Koncept hľadáme v širšom kontexte. Svojou polohou sa toto miesto stane jasnou súčasťou významnej urbanistickej trajektórie. Mlynský náhon a výsledky súťaže na jeho revitalizáciu ukázali potenciál a možnú budúcnosť. Jesenského ulica je prirodzeným pokračovaním plánovanej promenády a ústi priamo do Mestského parku v podobe jeho centrálnej, pešej osi.

Press

24.03.2021 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Jesenského - výsledky súťaže

Housing complex Jesenského

Location: Košice, SK
Client: Municipality of Košice
Year: 2021
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: GFA 1 036 m2
Project ID: S019
Team: Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Elena Šoltés, Andrea Javorková
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Prieluka na Jesenského ulici v našom návrhu nepredstavuje len priestor pre vyplnenie medzery objektom. Zámerne sa nesnažíme hľadať formu, ktorá ulicu a jej čiaru v maximálnej miere uzavrie. Koncept hľadáme v širšom kontexte. Svojou polohou sa toto miesto stane jasnou súčasťou významnej urbanistickej trajektórie. Mlynský náhon a výsledky súťaže na jeho revitalizáciu ukázali potenciál a možnú budúcnosť. Jesenského ulica je prirodzeným pokračovaním plánovanej promenády a ústi priamo do Mestského parku v podobe jeho centrálnej, pešej osi.

Press

24.03.2021 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Jesenského - výsledky súťaže

Housing complex Jesenského

Location: Košice, SK
Client: Municipality of Košice
Year: 2021
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: GFA 1 036 m2
Project ID: S019
Team: Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Elena Šoltés, Andrea Javorková
Visualisations: VIZE / www.vize.com 

Prieluka na Jesenského ulici v našom návrhu nepredstavuje len priestor pre vyplnenie medzery objektom. Zámerne sa nesnažíme hľadať formu, ktorá ulicu a jej čiaru v maximálnej miere uzavrie. Koncept hľadáme v širšom kontexte. Svojou polohou sa toto miesto stane jasnou súčasťou významnej urbanistickej trajektórie. Mlynský náhon a výsledky súťaže na jeho revitalizáciu ukázali potenciál a možnú budúcnosť. Jesenského ulica je prirodzeným pokračovaním plánovanej promenády a ústi priamo do Mestského parku v podobe jeho centrálnej, pešej osi.

Press

24.03.2021 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Jesenského - výsledky súťaže