Marhuľový dom

Zadaním bolo navrhnúť prízemný dom pre mladú rodinu tak, aby sme vzhľadom na rozlohu pozemku a finančné možnosti neprekročili zastavanú plochu cca 146m2. Zvolili sme maximálne efektívnu formu dispozície, rozdelenú na dva trakty minimálnych rozponov. Dlhší trakt hostí nočnú časť a kratší dennú. Rozdiel v dĺžkach traktov formuje terasu, ktorá je takto umiestnená priamo pred dennou časťou, no zároveň je na ňu prístup aj zo spálne rodičov. Oba trakty sú vzájomne prepojené cez medzipriestor, ktorý tvorí chodba - galéria so stenami a policami, ktorá vedie pozdĺž objektu a voľne sa z nej dá vchádzať do dennej časti. Je akýmsi filtrom medzi oboma zónami. Napriek zadaniu a požiadavke na prízemný dom vytvárame v obývačke výškový akcent. Nadvihujeme strop, priestor sa nadychuje a vzniká nečakaný priestor a presvetlenie dennej časti. Vzhľadom na rozpočet nebolo možné pracovať s kvalitnými materiálmi a povrchová úprava domu bude v omietke. Tá sa pre nás stáva parafrázou na "marhuľové bungalovy" - zámerne volíme marhuľovú farbu a pracujeme s ňou, no pre nás v novej rovine kvality a výpovednej hodnoty. Aj marhuľový dom môže byť SUPER!

Location: Marianka, SK
Client: Private
Year: 2020
Status: Ongoing
Typology: Residential
Size: 146 m2
Project ID: 084
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček

marhulovy-dom-thumbnail-superatelier_02b
marhulovy-dom-thumbnail-superatelier_03
marhulovy-dom-thumbnail-superatelier_05
marhulovy-dom-thumbnail-superatelier_04
marhulovy-dom-thumbnail-superatelier_podorys_3
marhulovy-dom-thumbnail-superatelier_axonometria