Housing complex Parková

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 1st place
Typology: Residental
Size: GFA 1 731 m2
Project ID: 092
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Patrik Bartas
Visualisations: VIZE / www.vize.com
 

Ako vytvoriť útulný nájomný dom pre seniorov? Ako potlačiť anonymitu, navrhnúť správnu mierku a podporiť sociálne interakcie? Chceme aby vznikol jasne čitateľný komunitný charakter. Dom, s ktorým sa budú jeho budúci obyvatelia vedieť ľahko zžiť a dotvárať ho...

Press

28.12.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Parková – výsledky súťaže

Housing complex Parková

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 1st place
Typology: Residental
Size: GFA 1 731 m2
Project ID: 092
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Patrik Bartas
Visualisations: VIZE / www.vize.com
 

Ako vytvoriť útulný nájomný dom pre seniorov? Ako potlačiť anonymitu, navrhnúť správnu mierku a podporiť sociálne interakcie? Chceme aby vznikol jasne čitateľný komunitný charakter. Dom, s ktorým sa budú jeho budúci obyvatelia vedieť ľahko zžiť a dotvárať ho...

Press

28.12.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Parková – výsledky súťaže

Housing complex Parková

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 1st place
Typology: Residental
Size: GFA 1 731 m2
Project ID: 092
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Patrik Bartas
Visualisations: VIZE / www.vize.com
 

Ako vytvoriť útulný nájomný dom pre seniorov? Ako potlačiť anonymitu, navrhnúť správnu mierku a podporiť sociálne interakcie? Chceme aby vznikol jasne čitateľný komunitný charakter. Dom, s ktorým sa budú jeho budúci obyvatelia vedieť ľahko zžiť a dotvárať ho...

Press

28.12.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Parková – výsledky súťaže

Housing complex Parková

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 1st place
Typology: Residental
Size: GFA 1 731 m2
Project ID: 092
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Patrik Bartas
Visualisations: VIZE / www.vize.com
 

Ako vytvoriť útulný nájomný dom pre seniorov? Ako potlačiť anonymitu, navrhnúť správnu mierku a podporiť sociálne interakcie? Chceme aby vznikol jasne čitateľný komunitný charakter. Dom, s ktorým sa budú jeho budúci obyvatelia vedieť ľahko zžiť a dotvárať ho...

Press

28.12.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Parková – výsledky súťaže

Housing complex Parková

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 1st place
Typology: Residental
Size: GFA 1 731 m2
Project ID: 092
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Patrik Bartas
Visualisations: VIZE / www.vize.com
 

Ako vytvoriť útulný nájomný dom pre seniorov? Ako potlačiť anonymitu, navrhnúť správnu mierku a podporiť sociálne interakcie? Chceme aby vznikol jasne čitateľný komunitný charakter. Dom, s ktorým sa budú jeho budúci obyvatelia vedieť ľahko zžiť a dotvárať ho...

Press

28.12.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Parková – výsledky súťaže