Extension of elementary school in Lozorno

Snažíme sa nájsť jednoduchý no silný jazyk. Hmoty komponujeme pokojne a stávajúce pavilóny dopĺňame adíciou do jasných foriem. Prioritou sú ich vzájomné väzby a vznik koncetrovaných exteriérových priestorov. Preberáme komponovanie a radenie okien. Nové otvory ale vypĺňame oknami s novým delením. Nenásilne je tak možné odčítať rozdiel medzi novým a pôvodným, no na prvý pohľad je všetko pokojné a ucelené. Fasády zjednocujeme stiahnutím materiality strešných plášťov do povrchu obvodových fasád. Vlnitý plech poskytuje trvácnosť a udržateľnosť a svojim tvarom zároveň mäkkosť. Výraz objektov je tak zafixovaný pre ďaľšie generácie a nenastane degradácia nevhodným prekrytím. Obalením do jedného povrchu vynikne ich jasnosť a sila hmoty a proporcie.

Ubraním detailov a ucelením hmôt nechávajú objekty vyniknúť svoje okolie. Jestvujúca kolonáda tak ostáva dominantnou. Práve tá je symbolom školy, osou, na ktorú je celý areál komponovaný. Spája, vedie, chráni. Je tak silná a jedinečná, že ju ničím nechceme potlačiť. Prinavraciame stĺporadiu pôvodnú farbu a naznačujeme riešenie dopytu po uzatvorení. Pravidelnosť stĺporadia ponúka možnosť vytvorenia modulových panelov z vlnitého polopriehľadného sklolaminátu. Výrazom sa tak tieto ľahké prvky prepájaju s použitým vlnitým plechom na fasádach objektov. Sklolaminát je ale polotransparentný a vytvára tak jemné optické klamy. Kontúry detí a zelene sa rozostrujú a všetko pôsobí hravo neforemne. Takéto modulové paravany nie je nutné osadiť po celej dĺžke, ale len v náveterných miestach, kde hnaný dážď komplikuje prechod. Pôvodný výraz po dĺžke teda takmer vôbec nenarúšame. Potenciál sme videli na začiatku a nejasnom konci kolonády. Dopĺňame ich o kruhové "altánky".  Za vstupom do areálu sa v tomto bode môže rodič ráno s dieťaťom rozlúčiť a naopak, poobede tu na neho môže na lavičke počkať. Zároveň tu vytvárame kryté stojisko pre bicykle. Na konci kolonády vytvárame symbolické zakončenie, opäť kruhové, odkiaľ je možné sa rozbehnúť ľubovoľným smerom, k bežeckej trati alebo k ostatným športoviskám. Po cvičení alebo behaní je to miesto, kde sa všetci vedia zhromaždiť. Sú to body, miesta stretnutia, začiatku a aj konca. Pred výletom, pred športom, ale aj po návrate. 

Location: Lozorno, SK
Client: Municipality of Lozorno
Year: 2020

Status: Competition / 1st place, Ongoing
Typology: Education
Size: 2 850 m2
Project ID: 080
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Katarína Siváková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

ZSL_Vizualizacia-pergola
ZSL_Vizualizacia-dvor
ZSL_Vizualizacia-atrium
ZSL_Kolaz-ihrisko
ZSL_Kolaz-vstup
ZSL_Kolaz-telocvicna
ZSL_20200331_Situacia
ZSL_Axonometria-cely-areal_reduced
ZSL_Kolaz-foyer
ZSL_20200331_Podorys-farebny
ZSL-2020331_Koncept-na-web