Housing complex Terchovská

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: 7 500 m2
Project ID: 079
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová
Visualisations: Pictown / www.pictown.co 

Vytvárame zónu, ktorá prináša novú mestskú kvalitu.  Chceme aby sa stala lokálnym centrom danej štvrte, ktorá je v súčasnosti nejasná a chýba jej urbanistická hierarchia.

Uložením pozdĺžneho objektu vzniká akustická bariéra a súčasne dotvárame Galvaniho ulicu. Ustupujúcimi nárožiami navádzame vstúpiť hlbšie a nadväzujeme na susednú líniu objektov. Nárožia dodávajú objektu charakter a dávajú súboru rozpoznateľný výraz. Líniovú hmotu na dvoch miestach v úrovni parteru prepichujeme. Vznikajú prechody. Skratky, cez ktoré možno uniknúť z hlučnej dopravnej tepny do novej zóny plnej zelene a pokoja. Vzniká zátišie.

Press

25.02.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Terchovská - výsledky súťaže

Housing complex Terchovská

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: 7 500 m2
Project ID: 079
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová
Visualisations: Pictown / www.pictown.co 

Vytvárame zónu, ktorá prináša novú mestskú kvalitu.  Chceme aby sa stala lokálnym centrom danej štvrte, ktorá je v súčasnosti nejasná a chýba jej urbanistická hierarchia.

Uložením pozdĺžneho objektu vzniká akustická bariéra a súčasne dotvárame Galvaniho ulicu. Ustupujúcimi nárožiami navádzame vstúpiť hlbšie a nadväzujeme na susednú líniu objektov. Nárožia dodávajú objektu charakter a dávajú súboru rozpoznateľný výraz. Líniovú hmotu na dvoch miestach v úrovni parteru prepichujeme. Vznikajú prechody. Skratky, cez ktoré možno uniknúť z hlučnej dopravnej tepny do novej zóny plnej zelene a pokoja. Vzniká zátišie.

Press

25.02.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Terchovská - výsledky súťaže

Housing complex Terchovská

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: 7 500 m2
Project ID: 079
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová
Visualisations: Pictown / www.pictown.co 

Vytvárame zónu, ktorá prináša novú mestskú kvalitu.  Chceme aby sa stala lokálnym centrom danej štvrte, ktorá je v súčasnosti nejasná a chýba jej urbanistická hierarchia.

Uložením pozdĺžneho objektu vzniká akustická bariéra a súčasne dotvárame Galvaniho ulicu. Ustupujúcimi nárožiami navádzame vstúpiť hlbšie a nadväzujeme na susednú líniu objektov. Nárožia dodávajú objektu charakter a dávajú súboru rozpoznateľný výraz. Líniovú hmotu na dvoch miestach v úrovni parteru prepichujeme. Vznikajú prechody. Skratky, cez ktoré možno uniknúť z hlučnej dopravnej tepny do novej zóny plnej zelene a pokoja. Vzniká zátišie.

Press

25.02.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Terchovská - výsledky súťaže

Housing complex Terchovská

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: 7 500 m2
Project ID: 079
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová
Visualisations: Pictown / www.pictown.co 

Vytvárame zónu, ktorá prináša novú mestskú kvalitu.  Chceme aby sa stala lokálnym centrom danej štvrte, ktorá je v súčasnosti nejasná a chýba jej urbanistická hierarchia.

Uložením pozdĺžneho objektu vzniká akustická bariéra a súčasne dotvárame Galvaniho ulicu. Ustupujúcimi nárožiami navádzame vstúpiť hlbšie a nadväzujeme na susednú líniu objektov. Nárožia dodávajú objektu charakter a dávajú súboru rozpoznateľný výraz. Líniovú hmotu na dvoch miestach v úrovni parteru prepichujeme. Vznikajú prechody. Skratky, cez ktoré možno uniknúť z hlučnej dopravnej tepny do novej zóny plnej zelene a pokoja. Vzniká zátišie.

Press

25.02.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Terchovská - výsledky súťaže

Housing complex Terchovská

Location: Bratislava, SK
Client: Municipality of Bratislava
Year: 2020
Status: Competition / 2nd place
Typology: Residental
Size: 7 500 m2
Project ID: 079
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová
Visualisations: Pictown / www.pictown.co 

Vytvárame zónu, ktorá prináša novú mestskú kvalitu.  Chceme aby sa stala lokálnym centrom danej štvrte, ktorá je v súčasnosti nejasná a chýba jej urbanistická hierarchia.

Uložením pozdĺžneho objektu vzniká akustická bariéra a súčasne dotvárame Galvaniho ulicu. Ustupujúcimi nárožiami navádzame vstúpiť hlbšie a nadväzujeme na susednú líniu objektov. Nárožia dodávajú objektu charakter a dávajú súboru rozpoznateľný výraz. Líniovú hmotu na dvoch miestach v úrovni parteru prepichujeme. Vznikajú prechody. Skratky, cez ktoré možno uniknúť z hlučnej dopravnej tepny do novej zóny plnej zelene a pokoja. Vzniká zátišie.

Press

25.02.2020 - ARCHINFO.SK / Bytový súbor Terchovská - výsledky súťaže