Parking house Trnava

Location: Trnava, SK
Client: Municipality of Trnava
Year: 2020
Status: Competition
Typology: Mixed-use
Size: 11 500 m2
Project ID: 068
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Lucia Hrdlovičová, Kristína Machajová, Jana Korčoková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

Ako vytvoriť parkovanie s kapacitou vyše 300 miest vo vnútrobloku obklopenom bývaním? Ako zasiahnuťdo zóny čo najmenej invazívne a negatívne? Je to pri tak rozsiahlej ploche akú predstavuje 300 parkovacích miest vôbec možné? Odpoveď nachádzame v morfológii terénu. Ten je v nami riešenom území špecifický, vytvára jasnečitateľné bralo, definujúce severný perimeter vnútrobloku s presahom do širšieho okolia. Náše územie sa nachádza v údolí miestami až 8,5m pod hrebeňom tohto terénneho valu. Svah je dnes ťažko prístupný, je príkry, vytvára bariéru. Definuje dve jasné úrovne, plošiny. Na hornej úrovni vidno tendenciu ľudí prechádzať sa na hrane svahu, čo najbližšie k zlomu s výhľadom na dolnú plochu. Pri prechádzke je tak človek v kontakte so zeleňou a výhľadom. Trasy ľudí jasne badať vykreslené v trávnatej ploche.

Parking house Trnava

Location: Trnava, SK
Client: Municipality of Trnava
Year: 2020
Status: Competition
Typology: Mixed-use
Size: 11 500 m2
Project ID: 068
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Lucia Hrdlovičová, Kristína Machajová, Jana Korčoková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

Ako vytvoriť parkovanie s kapacitou vyše 300 miest vo vnútrobloku obklopenom bývaním? Ako zasiahnuťdo zóny čo najmenej invazívne a negatívne? Je to pri tak rozsiahlej ploche akú predstavuje 300 parkovacích miest vôbec možné? Odpoveď nachádzame v morfológii terénu. Ten je v nami riešenom území špecifický, vytvára jasnečitateľné bralo, definujúce severný perimeter vnútrobloku s presahom do širšieho okolia. Náše územie sa nachádza v údolí miestami až 8,5m pod hrebeňom tohto terénneho valu. Svah je dnes ťažko prístupný, je príkry, vytvára bariéru. Definuje dve jasné úrovne, plošiny. Na hornej úrovni vidno tendenciu ľudí prechádzať sa na hrane svahu, čo najbližšie k zlomu s výhľadom na dolnú plochu. Pri prechádzke je tak človek v kontakte so zeleňou a výhľadom. Trasy ľudí jasne badať vykreslené v trávnatej ploche.

Parking house Trnava

Location: Trnava, SK
Client: Municipality of Trnava
Year: 2020
Status: Competition
Typology: Mixed-use
Size: 11 500 m2
Project ID: 068
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Lucia Hrdlovičová, Kristína Machajová, Jana Korčoková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

Ako vytvoriť parkovanie s kapacitou vyše 300 miest vo vnútrobloku obklopenom bývaním? Ako zasiahnuťdo zóny čo najmenej invazívne a negatívne? Je to pri tak rozsiahlej ploche akú predstavuje 300 parkovacích miest vôbec možné? Odpoveď nachádzame v morfológii terénu. Ten je v nami riešenom území špecifický, vytvára jasnečitateľné bralo, definujúce severný perimeter vnútrobloku s presahom do širšieho okolia. Náše územie sa nachádza v údolí miestami až 8,5m pod hrebeňom tohto terénneho valu. Svah je dnes ťažko prístupný, je príkry, vytvára bariéru. Definuje dve jasné úrovne, plošiny. Na hornej úrovni vidno tendenciu ľudí prechádzať sa na hrane svahu, čo najbližšie k zlomu s výhľadom na dolnú plochu. Pri prechádzke je tak človek v kontakte so zeleňou a výhľadom. Trasy ľudí jasne badať vykreslené v trávnatej ploche.

Parking house Trnava

Location: Trnava, SK
Client: Municipality of Trnava
Year: 2020
Status: Competition
Typology: Mixed-use
Size: 11 500 m2
Project ID: 068
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Lucia Hrdlovičová, Kristína Machajová, Jana Korčoková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

Ako vytvoriť parkovanie s kapacitou vyše 300 miest vo vnútrobloku obklopenom bývaním? Ako zasiahnuťdo zóny čo najmenej invazívne a negatívne? Je to pri tak rozsiahlej ploche akú predstavuje 300 parkovacích miest vôbec možné? Odpoveď nachádzame v morfológii terénu. Ten je v nami riešenom území špecifický, vytvára jasnečitateľné bralo, definujúce severný perimeter vnútrobloku s presahom do širšieho okolia. Náše územie sa nachádza v údolí miestami až 8,5m pod hrebeňom tohto terénneho valu. Svah je dnes ťažko prístupný, je príkry, vytvára bariéru. Definuje dve jasné úrovne, plošiny. Na hornej úrovni vidno tendenciu ľudí prechádzať sa na hrane svahu, čo najbližšie k zlomu s výhľadom na dolnú plochu. Pri prechádzke je tak človek v kontakte so zeleňou a výhľadom. Trasy ľudí jasne badať vykreslené v trávnatej ploche.

Parking house Trnava

Location: Trnava, SK
Client: Municipality of Trnava
Year: 2020
Status: Competition
Typology: Mixed-use
Size: 11 500 m2
Project ID: 068
Team: Branislav Husárik, Peter Janeček, Lucia Hrdlovičová, Kristína Machajová, Jana Korčoková
Visualisations: VIZE / www.vize.com

Ako vytvoriť parkovanie s kapacitou vyše 300 miest vo vnútrobloku obklopenom bývaním? Ako zasiahnuťdo zóny čo najmenej invazívne a negatívne? Je to pri tak rozsiahlej ploche akú predstavuje 300 parkovacích miest vôbec možné? Odpoveď nachádzame v morfológii terénu. Ten je v nami riešenom území špecifický, vytvára jasnečitateľné bralo, definujúce severný perimeter vnútrobloku s presahom do širšieho okolia. Náše územie sa nachádza v údolí miestami až 8,5m pod hrebeňom tohto terénneho valu. Svah je dnes ťažko prístupný, je príkry, vytvára bariéru. Definuje dve jasné úrovne, plošiny. Na hornej úrovni vidno tendenciu ľudí prechádzať sa na hrane svahu, čo najbližšie k zlomu s výhľadom na dolnú plochu. Pri prechádzke je tak človek v kontakte so zeleňou a výhľadom. Trasy ľudí jasne badať vykreslené v trávnatej ploche.