Vodná veža, Vydrica

Location: Bratislava, SK
Client: Lucron s.r.o.
Year: 2022
Status: Competition / 1st place
Typology: Transformation, Public space
Size: GFA 4 339 m2
Project ID: 103
Team: SUPERATELIER

Objekt Vodnej veže je najstarším cenným odkazom minulosti. Miestom významnej pamiatkovej hodnoty v kontexte Bratislavy. Dôležitým bodom označujúcim počiatky prvého osídlenia na tomto území. Začiatkom Bratislavy ako ju poznáme dnes.

Ako zadefinovať takto významné historické miesto v kompaktnej mestskej štruktúre? Podčiarknuť jeho dôležitosť, vymedziť jeho priestor a zároveň ho zomknúť s mestom. Ako prepojiť minulosť s budúcnosťou? Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore.

Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Kruh evokuje súvislosť dejín. Kruh ako nekonečno, spojenie, kontinuita. Kruh ako singularita - bod definujúci výnimočné miesto v mestskej štruktúre. Rámec vymedzujúci priestor a do seba vťahujúci zo všetkých smerov. Priestor, v ktorom sa dá cirkulovať a následne výjsť obohatený.

Kruh sa stáva náučnou cestou. Lávkou, ktorá plynule reaguje na morfológiu terénu a ponúka množstvo rozličných náhľadov na pamiatku. Je ohraničením archeologického náleziska - areálu Vodnej veže ako aj prvým kontaktom návštevníka s pamiatkou.

Premyslené materiálové odlíšenie kruhu nabáda vstúpiť na túto “posvätnú” pôdu, prejsť sa ňou, prípadne vybočiť do akéhokoľvek miesta, ktoré priláka oko pozorovateľa. Nie je len obyčajnou okružnou cestou. Je zážitkom.  

Objekt pavilónu je už len jednoduchým dopovedaním príbehu. Jeho tvar, vychádzajúci z kruhu plynule kopíruje dokonalú krivku.  Ďalej však svojím stvárnením imituje ostrosť hrán okolitej zástavby.  Dominantnou sa stáva frontálna fasáda, ktorá je nástupom aj vyústením zároveň. Plynulo zvažujúci sa terén funguje ako lievik pre návštevníkov kultúrno - spoločenského priestoru pavilónu a Vodnej veže.

Areál Vodnej veže sa so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry  Vydrica.  Živým verejným priestorom rôznorodých mierok a foriem. Oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny. Či už ste vo vnútri kruhu alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Press

23.05.2022 - ARCHINFO.SK / Vodná veža, Vydrica – výsledky súťaže
23.05.2022 - YIMBA.SK / Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené 

Vodná veža, Vydrica

Location: Bratislava, SK
Client: Lucron s.r.o.
Year: 2022
Status: Competition / 1st place
Typology: Transformation, Public space
Size: GFA 4 339 m2
Project ID: 103
Team: SUPERATELIER

Objekt Vodnej veže je najstarším cenným odkazom minulosti. Miestom významnej pamiatkovej hodnoty v kontexte Bratislavy. Dôležitým bodom označujúcim počiatky prvého osídlenia na tomto území. Začiatkom Bratislavy ako ju poznáme dnes.

Ako zadefinovať takto významné historické miesto v kompaktnej mestskej štruktúre? Podčiarknuť jeho dôležitosť, vymedziť jeho priestor a zároveň ho zomknúť s mestom. Ako prepojiť minulosť s budúcnosťou? Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore.

Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Kruh evokuje súvislosť dejín. Kruh ako nekonečno, spojenie, kontinuita. Kruh ako singularita - bod definujúci výnimočné miesto v mestskej štruktúre. Rámec vymedzujúci priestor a do seba vťahujúci zo všetkých smerov. Priestor, v ktorom sa dá cirkulovať a následne výjsť obohatený.

Kruh sa stáva náučnou cestou. Lávkou, ktorá plynule reaguje na morfológiu terénu a ponúka množstvo rozličných náhľadov na pamiatku. Je ohraničením archeologického náleziska - areálu Vodnej veže ako aj prvým kontaktom návštevníka s pamiatkou.

Premyslené materiálové odlíšenie kruhu nabáda vstúpiť na túto “posvätnú” pôdu, prejsť sa ňou, prípadne vybočiť do akéhokoľvek miesta, ktoré priláka oko pozorovateľa. Nie je len obyčajnou okružnou cestou. Je zážitkom.  

Objekt pavilónu je už len jednoduchým dopovedaním príbehu. Jeho tvar, vychádzajúci z kruhu plynule kopíruje dokonalú krivku.  Ďalej však svojím stvárnením imituje ostrosť hrán okolitej zástavby.  Dominantnou sa stáva frontálna fasáda, ktorá je nástupom aj vyústením zároveň. Plynulo zvažujúci sa terén funguje ako lievik pre návštevníkov kultúrno - spoločenského priestoru pavilónu a Vodnej veže.

Areál Vodnej veže sa so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry  Vydrica.  Živým verejným priestorom rôznorodých mierok a foriem. Oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny. Či už ste vo vnútri kruhu alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Press

23.05.2022 - ARCHINFO.SK / Vodná veža, Vydrica – výsledky súťaže
23.05.2022 - YIMBA.SK / Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené 

Vodná veža, Vydrica

Location: Bratislava, SK
Client: Lucron s.r.o.
Year: 2022
Status: Competition / 1st place
Typology: Transformation, Public space
Size: GFA 4 339 m2
Project ID: 103
Team: SUPERATELIER

Objekt Vodnej veže je najstarším cenným odkazom minulosti. Miestom významnej pamiatkovej hodnoty v kontexte Bratislavy. Dôležitým bodom označujúcim počiatky prvého osídlenia na tomto území. Začiatkom Bratislavy ako ju poznáme dnes.

Ako zadefinovať takto významné historické miesto v kompaktnej mestskej štruktúre? Podčiarknuť jeho dôležitosť, vymedziť jeho priestor a zároveň ho zomknúť s mestom. Ako prepojiť minulosť s budúcnosťou? Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore.

Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Kruh evokuje súvislosť dejín. Kruh ako nekonečno, spojenie, kontinuita. Kruh ako singularita - bod definujúci výnimočné miesto v mestskej štruktúre. Rámec vymedzujúci priestor a do seba vťahujúci zo všetkých smerov. Priestor, v ktorom sa dá cirkulovať a následne výjsť obohatený.

Kruh sa stáva náučnou cestou. Lávkou, ktorá plynule reaguje na morfológiu terénu a ponúka množstvo rozličných náhľadov na pamiatku. Je ohraničením archeologického náleziska - areálu Vodnej veže ako aj prvým kontaktom návštevníka s pamiatkou.

Premyslené materiálové odlíšenie kruhu nabáda vstúpiť na túto “posvätnú” pôdu, prejsť sa ňou, prípadne vybočiť do akéhokoľvek miesta, ktoré priláka oko pozorovateľa. Nie je len obyčajnou okružnou cestou. Je zážitkom.  

Objekt pavilónu je už len jednoduchým dopovedaním príbehu. Jeho tvar, vychádzajúci z kruhu plynule kopíruje dokonalú krivku.  Ďalej však svojím stvárnením imituje ostrosť hrán okolitej zástavby.  Dominantnou sa stáva frontálna fasáda, ktorá je nástupom aj vyústením zároveň. Plynulo zvažujúci sa terén funguje ako lievik pre návštevníkov kultúrno - spoločenského priestoru pavilónu a Vodnej veže.

Areál Vodnej veže sa so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry  Vydrica.  Živým verejným priestorom rôznorodých mierok a foriem. Oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny. Či už ste vo vnútri kruhu alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Press

23.05.2022 - ARCHINFO.SK / Vodná veža, Vydrica – výsledky súťaže
23.05.2022 - YIMBA.SK / Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené 

Vodná veža, Vydrica

Location: Bratislava, SK
Client: Lucron s.r.o.
Year: 2022
Status: Competition / 1st place
Typology: Transformation, Public space
Size: GFA 4 339 m2
Project ID: 103
Team: SUPERATELIER

Objekt Vodnej veže je najstarším cenným odkazom minulosti. Miestom významnej pamiatkovej hodnoty v kontexte Bratislavy. Dôležitým bodom označujúcim počiatky prvého osídlenia na tomto území. Začiatkom Bratislavy ako ju poznáme dnes.

Ako zadefinovať takto významné historické miesto v kompaktnej mestskej štruktúre? Podčiarknuť jeho dôležitosť, vymedziť jeho priestor a zároveň ho zomknúť s mestom. Ako prepojiť minulosť s budúcnosťou? Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore.

Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Kruh evokuje súvislosť dejín. Kruh ako nekonečno, spojenie, kontinuita. Kruh ako singularita - bod definujúci výnimočné miesto v mestskej štruktúre. Rámec vymedzujúci priestor a do seba vťahujúci zo všetkých smerov. Priestor, v ktorom sa dá cirkulovať a následne výjsť obohatený.

Kruh sa stáva náučnou cestou. Lávkou, ktorá plynule reaguje na morfológiu terénu a ponúka množstvo rozličných náhľadov na pamiatku. Je ohraničením archeologického náleziska - areálu Vodnej veže ako aj prvým kontaktom návštevníka s pamiatkou.

Premyslené materiálové odlíšenie kruhu nabáda vstúpiť na túto “posvätnú” pôdu, prejsť sa ňou, prípadne vybočiť do akéhokoľvek miesta, ktoré priláka oko pozorovateľa. Nie je len obyčajnou okružnou cestou. Je zážitkom.  

Objekt pavilónu je už len jednoduchým dopovedaním príbehu. Jeho tvar, vychádzajúci z kruhu plynule kopíruje dokonalú krivku.  Ďalej však svojím stvárnením imituje ostrosť hrán okolitej zástavby.  Dominantnou sa stáva frontálna fasáda, ktorá je nástupom aj vyústením zároveň. Plynulo zvažujúci sa terén funguje ako lievik pre návštevníkov kultúrno - spoločenského priestoru pavilónu a Vodnej veže.

Areál Vodnej veže sa so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry  Vydrica.  Živým verejným priestorom rôznorodých mierok a foriem. Oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny. Či už ste vo vnútri kruhu alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Press

23.05.2022 - ARCHINFO.SK / Vodná veža, Vydrica – výsledky súťaže
23.05.2022 - YIMBA.SK / Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené 

Vodná veža, Vydrica

Location: Bratislava, SK
Client: Lucron s.r.o.
Year: 2022
Status: Competition / 1st place
Typology: Transformation, Public space
Size: GFA 4 339 m2
Project ID: 103
Team: SUPERATELIER

Objekt Vodnej veže je najstarším cenným odkazom minulosti. Miestom významnej pamiatkovej hodnoty v kontexte Bratislavy. Dôležitým bodom označujúcim počiatky prvého osídlenia na tomto území. Začiatkom Bratislavy ako ju poznáme dnes.

Ako zadefinovať takto významné historické miesto v kompaktnej mestskej štruktúre? Podčiarknuť jeho dôležitosť, vymedziť jeho priestor a zároveň ho zomknúť s mestom. Ako prepojiť minulosť s budúcnosťou? Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore.

Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Kruh evokuje súvislosť dejín. Kruh ako nekonečno, spojenie, kontinuita. Kruh ako singularita - bod definujúci výnimočné miesto v mestskej štruktúre. Rámec vymedzujúci priestor a do seba vťahujúci zo všetkých smerov. Priestor, v ktorom sa dá cirkulovať a následne výjsť obohatený.

Kruh sa stáva náučnou cestou. Lávkou, ktorá plynule reaguje na morfológiu terénu a ponúka množstvo rozličných náhľadov na pamiatku. Je ohraničením archeologického náleziska - areálu Vodnej veže ako aj prvým kontaktom návštevníka s pamiatkou.

Premyslené materiálové odlíšenie kruhu nabáda vstúpiť na túto “posvätnú” pôdu, prejsť sa ňou, prípadne vybočiť do akéhokoľvek miesta, ktoré priláka oko pozorovateľa. Nie je len obyčajnou okružnou cestou. Je zážitkom.  

Objekt pavilónu je už len jednoduchým dopovedaním príbehu. Jeho tvar, vychádzajúci z kruhu plynule kopíruje dokonalú krivku.  Ďalej však svojím stvárnením imituje ostrosť hrán okolitej zástavby.  Dominantnou sa stáva frontálna fasáda, ktorá je nástupom aj vyústením zároveň. Plynulo zvažujúci sa terén funguje ako lievik pre návštevníkov kultúrno - spoločenského priestoru pavilónu a Vodnej veže.

Areál Vodnej veže sa so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry  Vydrica.  Živým verejným priestorom rôznorodých mierok a foriem. Oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny. Či už ste vo vnútri kruhu alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Press

23.05.2022 - ARCHINFO.SK / Vodná veža, Vydrica – výsledky súťaže
23.05.2022 - YIMBA.SK / Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené